Marihøna barnehage
Forsiden
Administrasjonen
Myzia
Coccinella
Thea
Adalia
Foreldre-info
Satsingsområde
Søke plass?
Om barnehagen
Dokumentmappe
Bildegalleri
Gjestebok
Renate Kristin Halkjelsvik
Barnehagelærer
Ansatt i Marihøna barnehage siden august 2015 For tiden i fødselspermisjon
send epost