Marihøna barnehage
Forsiden
Administrasjonen
Myzia
Coccinella
Thea
Adalia
Foreldre-info
Satsingsområde
Søke plass?
Om barnehagen
Dokumentmappe
Bildegalleri
Gjestebok
Trond Heggestad
Permisjon Daglig leder
edf40wrjww2utHPEmployees:FullText
Styrer i Marihøna siden 2002. Utdannet Førskolelærer på HIB, med videreutdanning i organisasjon og ledelse fra HIB 2009-2010. Har utdanning i Coaching i en til en relasjoner fra Høgskolen i Hedmark 2011. Erfaring fra jobb som pedagogisk leder, div andre yrker, samt 10 år i forsvaret.
send epost