Marihøna barnehage
Forsiden
Administrasjonen
Myzia
Coccinella
Thea
Adalia
Foreldre-info
Satsingsområde
Søke plass?
Om barnehagen
Dokumentmappe
Bildegalleri
Gjestebok
Administrasjon
edf40wrjww2utHPContent:FullText

Styrer er bedriftens daglige leder.
Internt i barnehagen er det styrer som utfører de fleste administrative oppgaver. Styrer er faglig, personal og administrativ leder i bedriften. Som kommunal barnehage har vi også eksterne avdelinger som støtter og bistår i arbeidet. eks. Økonomi avd følger opp fakturering på plassen, IKT avd. sørger for bla. IKT sikkerhet og oppdatert IKT utstyr. 
Alle spørsmål vedr. barnehage plassen kan rettes direkte til styrer. For øvrig viser jeg til kommunale vedtekter for barnehagen.

Hver avdeling har en pedagogisk leder som er ansvarlig for det pedagogiske arbeidet med "sin " barnegruppe.  Henvendelser vedr. enkeltbarns trivsel og utvikling el. ta kontakt direkte med pedagogisk leder på barnets avdeling.

For spørsmål eller andre henvendelser ta gjerne kontakt med styrer på 55096380

Vi ønsker et godt samarbeid og er interessert i alle tilbakemeldinger fra dere som kunder og foresatte.

Vennlig hilsen

Trond Heggestad

styrer


( 10/11/2015 )
 
 Logg inn for å se alt innhold:
 
Skriv passord:


Send e-post hvis problemer

 
 Ansatte:
 
Morten Haaland
Daglig leder/styrer
(se info) (send epost)
Trond Heggestad
Permisjon Daglig leder
(se info) (send epost)