Marihøna barnehage
Forsiden
Administrasjonen
Myzia
Coccinella
Thea
Adalia
Foreldre-info
Satsingsområde
Søke plass?
Om barnehagen
Dokumentmappe
Bildegalleri
Gjestebok

Marihøna barnehage startet opp ultimo juli 2002. Vi holder til på Hjelteryggen og har DUÅ og dokumentasjon som satsingsområde. Åpningstiden er fra 0700 til 1630, 12 mnd i året. Vi har fire avdelinger, to oppe og to nede. De yngste som er fra 10 mnd. til ca. 3 år, har avdelinger i første etasjen. Avdelingene her heter Thea og Adalia.De eldste barna holder til på Coccinella og Myzia i andre etg. Alle avd. har egen inngang på hver sin side av huset. Thea, Adalia, Coccinella og Myzia, er latinske navn på ulike typer marihøner vi finner i Norge.

I Marihøna barnehage er det ansatt et meget dyktig og kyndig personalet, bestående av fire pedagogiske ledere, to førskolelærere, en barne- og ungdomsarbeidere og seks assistenter, i tillegg kommer styrer. De ulike avdelingene er lyse og trivelige, og tilfredstiller alle krav til helse miljø og sikkerhet. Vi har i tillegg til avdelingene, to fellesrom, og noen mindre rom med ulik bruksmulighet som ribbe/klatrevegg, puterom, snekkerbod mfl.

Uteområdet er variert og gir barna mulighet til allsidig lek. Vi har beholdt deler av skogen med trær og skrenter og området innbyr til lek der kun kreativitet og fantasi setter grenser. Her kan barna rutsje i en 10 meter lang rutsjebane, disse i ufodissen med plass til 8-10 barn, ha rollelek rundt huset i skogen, leke gjemsel mellom busker og trær eller nyte den lille bekkens melodi der den renner mellom steinene..

Vi har også bygget et lite amfi som er en naturlig samlingsplass for fellessamlinger, eller kanskje et hvilested for slitne kropper...? Hver dag smører små og stor sin lunsj i barnehagen. Av ferskt brød og pålegg kan barna spise seg mette. Vi kjøper også inn frukt, melk og annen drikke. Måltidet om fredagene består av varm mat.

Som satsingsområde har vi valgt "de utrolige årene" og dokumentasjon . Vi har fokus på å fremme sosiale og kommunikkative ferdigheter. Vi jobber  mye ut fra ulike tema som er vinklet mot satsingsområdet. Mer om dette under siden "satsingsområde"

På tvers av avdelingene har vi i barnehagen Dinoskole, lekegrupper, gruppedeling, språkgruppe ol. her er barna inndelt etter alder/utvikling og behov. Opplegget her vil variere fra gruppe til gruppe, alt tilpasset barnas behov. Vi har også fellessamlinger, fortrinnsvis hver fredag. Da samles alle avdelingene til ulike aktiviteter, dramaforestillinger, sanger og lignende, som er tilrettelagt for barna. Dette er kjempe spennende for både barn og voksne.

Vi jobber med Temaet "meg selv" og fokuserer på at barnet skal bli kjent med seg selv og sine følelser, sanser, motorikk osv. Barna drar på tur for å se hvor det enkelte barn bor og blir kjent med familie og nærmiljø. Hele barnehagen jobber med samme tema men med ulik tilnærming. Vi samarbeider også mye på tvers av aldersgrupper og avdelinger.


Turdager for den enkelte avdeling, er også av de faste elementene i barnehagen. Vi markerer høytider og vektlegger å skape et godt miljø i barnehagen, både psykisk og fysisk. Den første perioden vil barnas trygghet til barnehagen, de voksne og de andre barna bli prioritert. Vi vil skape glede, bygge opp relasjoner og bruke leken bevisst i det pedagogiske arbeidet. Naturen vil vi også ta i bruk så ofte som mulig. Dette gjelder ulike turer og ikke minst det utfordrende utemiljøet vi har rundt barnehagen.

Barnehagen ser på barnas utvikling som et dynamisk samspill mellom barnets fysiske og mentale forutsetninger tett knyttet opp til det miljøet som omgir barnet. Når virksomheten planlegges skal personalet i barnehagen alltid jakte på barneperspektivet. Det medfører at en til enhver tid må veie behovet for styring og ledelse i barnehagen opp mot barnas behov for å være barn på egne premisser og ut fra egne interesser.


Ta gjerne kontakt på tlf: 55096380, om dere har noen spørsmål til oss her i Marihøna Barnehage.

E-mail:  marihona@fjell.kommune.no  

 


Hjertelig velkommen til oss.

Med hilsen
Trond Heggestad
s
tyrer

 

 

 

         


         


 
           


 
           


 
           


         


            

 


( 09/09/2010 )
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
Her ligger rammeplanen fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2006. Les mer
( 23/05/2007 )
 
 Logg inn for å se alt innhold:
 
Skriv passord:


Send e-post hvis problemer